Tag: เลือกโรตารี่ จ๊อยท์

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องทราบก่อนที่จะเลือกใช้งานโรตารี่ จ๊อยท์ คือ How to choose Rotary Joint? 1. ชนิดของ ของไหล ต้องรู้ชนิดของของที่จะไหลผ่านในตัวโรตารี่ จ๊อยท์ เช่น ลม, แก๊ส, น้ำ, น้ำร้อน, ไอน้ำ, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันไฮดรอลิคส์ หรือ น้ำมันเชื้อเพลิง 2. ความดัน…

Read more