การเลือกโรตารี่ จ๊อยท์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในเครื่องจักร

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องทราบก่อนที่จะเลือกใช้งานโรตารี่ จ๊อยท์ คือ

How to choose Rotary Joint?

1. ชนิดของ ของไหล ต้องรู้ชนิดของของที่จะไหลผ่านในตัวโรตารี่ จ๊อยท์ เช่น ลม, แก๊ส, น้ำ, น้ำร้อน, ไอน้ำ, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันไฮดรอลิคส์ หรือ น้ำมันเชื้อเพลิง

2. ความดัน คือ ความดันที่ใช้งานมีหน่วยเป็น bar, kg/cm2, psi and kPa

3. อุณหภูมิ วัดอุณหภูมิของของที่ไหลผ่านว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่

4. ความเร็วในการหมุน รอบต่อนาที

5. ทิศทางการหมุน เป็นแบบหมุนทางเดียว หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือ หมุนทวนเข็มนาฬิกา แบบหมุนสองทิศทาง หมุนแบบไป-กลับ

6. ขนาดเกลียว หรือหน้าแปลน วัดขนาดความโตของข้อต่อทางเข้า-ออก

เมื่อเราได้ข้อมูลครบแล้วเราก็จะสามารถเลือกชนิดของโรตารี่จ๊อยท์ได้เบื้องต้นแล้ว

ตารางสเปคของโรตารี่ LUX

รูปแบบต่างๆของโรตารี่ จ็อยท์

– ลักษณะของข้อต่อ

1 แบบเกลียว เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบหมุนทิศทางเดียว

2 แบบหน้าแปลนถอดเร็ว เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบ

3 แบบหน้าแปลนและโอริง เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบ

4 แบบเกลียวขนานและโอริง เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบ

 

5 แบบเกลียวขนานและปะเก็นเหล็ก เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบ

 

– ลักษณะของท่อภายในและซีลแบบต่างๆ

T ท่อภายในแบบตาย

D ท่อภายในแบบเป็น ซีลแบบ ปลอก

G ท่อภายในแบบเป็น ซีลแบบ คาร์บอน

M ท่อภายในแบบเป็น ซีลแบบ แมคคานิคซีล

O ท่อภายในแบบเป็น ซีลแบบ โอริง

– ลักษณะของทิศทางการหมุน

หมุนตามเข็มนาฬิกา CLOCKWISE CW หมุนขวา

หมุนทวนเข็มนาฬิกา COUNTER CLOCKWISE CCW หมุนซ้าย

– ลักษณะการติดตั้งท่อทางเข้า และทางออก

– ขนาดเกลียว PT

– ขนาดหน้าแปลน

 

– ขนาดหน้าแปลนมาตราฐาน

Tags: ,