เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น รุ่น HTC-1

TEMP. & HUMIDITY METER (เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นห้อง)

mainscale : HTC-1
-หน้าจอใหญ่อ่านง่าย
-อ่านได้ทั้ง อุณหภูมิ / ความชื้น/ เวลา
-ตั้งเป็นนาฬิกาปลุกเตือนได้

Basic Function
* Temperature / Humidity Display
* °C/°F Temperature Switch Display
* Maximum / Minimum Temperature and Humidity Memory Function
* 12/24 Hourly Clock
* Daily Alarm Function
* Calendar Display Function
Product Specification
* Temperature Measuring Range : -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
* Temperature Measuring Accuracy : +/- 1°C (1.8°F)
* Temperature Resolution : 0.1°C(0.2°F)
* Humidity Measuring Range : 10%RH to 99%RH
* Humidity Measuring Accuracy : +/- 5%RH
* Humidity Resolution : 1%RH
* Used Battery : AAA 1.5V

Description

TEMP. & HUMIDITY METER (เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นห้อง)

Mainscale : HTC-1

-หน้าจอใหญ่อ่านง่าย
-อ่านได้ทั้ง อุณหภูมิ / ความชื้น/ เวลา
-ตั้งเป็นนาฬิกาปลุกเตือนได้