Suction Cup

หัวยางดูด จับ ยก ชิ้นงาน

สุดยอดหัวยางดูด จับ ยก ชิ้นงาน จากสวีเดน PIAB

Category:

Description

หัวยางดูด จับ ยก ชิ้นงาน

สุดยอดหัวยางดูด จับ ยก ชิ้นงาน จากสวีเดน PIAB

สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วน เฉพาะที่สึกหรอได้ ประหยัดต้นทุนในการซ่อมบำรุง

ง่ายต่อการเปลี่ยนผิวยางสัมผัส ให้เหมาะสมกับ ผิววัสดุแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็น แผ่นไม้ ลังกระดาษ กล่องกระดาษ แผ่นพลาสติก ถุงพลาสติกแข็ง-นิ่ม แผ่นโลหะ แผ่นเหล็กที่มีน้ำมันเคลือบผิว เป็นต้น