ปัญหาที่เกิดกับโรตารี่ จ๊อย

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในตัว โรตารี่ จ๊อย สามารถเกิดได้ดังภาพข้างล่าง

ส่วนประกอบภายใน

 

รูปตัวอย่างเมื่อซีลรั่ว ต้องรีบนำมาซ่อม ถ้าปล่อยไว้นาน จารบีที่หล่อลื่นจะโดน ชะล้างไป จนทำให้ลูกปืนเสียหาย หรือเพลาเสียหาย ยากต่อการซ่อมแซม

ถ้ารีบเปลี่ยนซีลค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าซื้อตัวใหม่มาก และเมื่อซ่อมแล้วอายุการใช้งานนานใกล้เคียงกับซื้อตัวใหม่